dinsdag 12 januari 2016

Drie nieuwe leerlingen op onze school !

Graag verwelkomen we 3 nieuwe leerlingen op onze school !
RUSTIGE RANI
Binnen rustig zijn is fijn, 
buiten mag het drukker zijn.
Gillen, schreeuwen in mijn oren,
dat kan de rust verstoren.
Pas goed op voor elk gevaar!
Veilig doen dat is niet raar.
      AARDIGE ALIIedereen die hoort erbij
want dan zijn we allen blij.
Alle woorden die je zegt
moeten goed zijn en niet slecht.
Handen thuis, zo moet het gaan,
dus niet schoppen en niet slaan.
Zeg “dankjewel” en “alsjeblief”
dan vindt iedereen je lief. 
NETTE NICOAfval hoort niet op de grond      
zo blijft het in de school gezond.
Alle spullen waar ze horen
dan gaat er niks verloren.
Zuinig, netjes moet je zijn
in de school en op het plein
.Rustige Rani, Nette Nico en Aardige Ali zullen ons helpen om een aantal klas-en schoolafspraken voor te stellen en goed te onthouden. Om ons te helpen zullen ook overal in de school posters worden opgehangen om de afspraken zeker niet te vergeten.