zondag 24 januari 2016

Opbrengst speelgoedmarkt 2016


Binnen ons jaarthema “Hartentroef” zijn we ondertussen reeds bezig aan de 3e uitdaging voor de hartenkoning.  
Deze uitdaging gaat over “Een hart voor de ander”.  

Elke klas ging op zoek gaan naar een goed doel.
Met de leerlingen van het 4e leerjaar willen we ons graag engageren voor het sociaal fonds van het OCMW van Wachtebeke.  Ook in onze eigen gemeente zijn er heel wat gezinnen die het financieel een beetje moeilijk hebben en daardoor hun kinderen heel wat moeten ontzeggen…  

We organiseerden op vrijdag 22 januari een grote speelgoedmarkt. Alle leerlingen van het 3e tot het 6e leerjaar droegen hun steentje bij door een bezoekje te brengen aan onze markt en veel speelgoed te kopen. 

Met veel trots kunnen wij jullie meedelen dat de 
opbrengst van deze speelgoedmarkt 550 euro bedraagt!
Deze gaat integraal naar het sociaal fonds van het OCMW. We gaan  een paas-actie organiseren en het opgehaalde geld gebruiken om voor de kinderen (van dat sociale fonds) een klein paasgeschenkje te kopen in de maand maart.